NC-CHAP Photo Gallery
NC-CHAP Photo Gallery
HOME

slideshow image
1932

Wm. Penn H.S. class trip to Mount Vernon

Courtesy Martha Desmond